Οικονομία

Παράταση για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Παράταση για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων
Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016, η οποία έληγε κανονικά σήμερα

Σχετική τροπολογία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
 
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τους προσεχείς 4 μήνες τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή θα υποχρεωθούν να καταβάλουν πρόσθετους φόρους προσαυξημένους σε σύγκριση με τους πρόσθετους φόρους που κατέβαλαν όσοι φορολογούμενοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση μέχρι και σήμερα.
 
Η ρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποδώσει μέχρι στιγμής την βεβαίωση φόρων συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, τους οποίους οι υπαχθέντες φορολογούμενοι εξοφλούν σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις.
 
Υπενθυμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για οποισδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, αποκαλύπτοντας φορολογητέα ύλη που απέκρυψαν, και να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους προσαυξημένους με πρόσθετους φόρους σημαντικά χαμηλότερους από αυτούς που θα πλήρωναν αν υπέβαλαν τις δηλώσεις, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον όσοι υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση απαλλάσσονται από τις διώξεις για τυχόν ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται.