Οικονομία

ΓΓΙΦ: Η ανεργία χτυπάει περισσότερο τις γυναίκες

ΓΓΙΦ: Η ανεργία χτυπάει περισσότερο τις γυναίκες
Του Βασίλη Αγγελόπουλου Δραματικά υψηλότερη είναι η ανεργία στις γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες. Επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει πρόσφατα τόσο η ΕΛΣΤΑΤ, όσο και ο ΟΑΕΔ, αποδεικνύουν ότι το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας, έχει πλήξει πολύ περισσότερο τις γυναίκες, παρά τους άνδρες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ), καταγράφεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ κατά το β’ τρίμηνο του 2016, υπολόγισε την ανεργία των γυναικών στο 27,6% και στο 19,4% των ανδρών. Το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικά υψηλότερο από το 23,1% που καταγράφηκε η ανεργία, στο σύνολο των πολιτών της χώρας, κατά τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από την ίδια ανάλυση προκύπτει πως, στην ηλικιακή κατηγορία των νέων (15 – 24 ετών), ενώ η ανεργία βρίσκεται στο πολύ υψηλό 49,1%, ειδικά για τις νέες γυναίκες είναι στο 52,5%, δηλαδή ακόμα υψηλότερο.

Ακόμα και σε επίπεδο εκπαίδευσης, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η ανεργία στις γυναίκες κινείται σε πολύ πιο υψηλά μεγέθη, σε σύγκριση με τους άνδρες. Αξίζει να επισημανθεί ότι το 21,6% των γυναικών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνεργες κατά το β’ τρίμηνο του 2016, έναντι 12% των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ στην κατηγορία της μέσης εκπαίδευσης οι γυναίκες με απολυτήριο λυκείου ήταν άνεργες σε ποσοστό 32% έναντι 21% των ανδρών κατόχων απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα στοιχεία ανεργίας που δημοσιοποιεί κάθε μήνα ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν τον Αύγουστο του 2016, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, το 63,57% ή 569.970 άτομα, είναι γυναίκες και το 36,43%, δηλαδή 326.592 άτομα, είναι άνδρες.

NETWORK