Οικονομία

Ξεκίνησε η αποπληρωμή οφειλών του δημοσίου

Ξεκίνησε η αποπληρωμή οφειλών του δημοσίου Ξεκίνησε η αποπληρωμή οφειλών του δημοσίου
Ξεκίνησαν οι πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου με την έγκριση καταβολής των σχετικών κονδυλίων στον ΕΟΠΥΥ, στα νοσοκομεία και στα υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Οι φορείς έστω και με καθυστέρηση προσήλθαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έλαβαν τα πρώτα 800 εκατ. ευρώ για την εξόφληση χρεών του Δημοσίου, τα οποία είναι μέρος της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ που έλαβε για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση από τους δανειστές.

Εντός των επόμενων ημερών τα υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς, με τη σειρά τους, καλούνται να αρχίσουν τις πληρωμές με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις καταστάσεις οφειλών που έχουν ήδη συντάξει.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε ήδη από τα τέλη Ιουνίου δώσει οδηγίες στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να προσέλθουν και να καταθέσουν τα αιτήματα πληρωμών των οφειλών που έχουν προς τους προμηθευτές τους και οι οποίες παραμένουν απλήρωτες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου να έχουν διατεθεί πλήρως τα 1,8 δισ. ευρώ και να έχουν εξοφληθεί ισόποσα χρέη του Δημοσίου.

Εάν όλα πάνε καλά με τα προαπαιτούμενα του Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα λάβει ακόμη 1,7 δισ. ευρώ για την καταβολή οφειλών σε προμηθευτές. Στόχος είναι έως το τέλος του 2016 το συνολικό απόθεμα οφειλών να μειωθεί από τα 5,5 δισ. ευρώ στα 2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες και προμηθευτές ανέρχονται σε 5,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,8 δισ. ευρώ αποτελούν χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (τα 1,6 δισ. ευρώ ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ). Περίπου 1,1 δισ. ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων, 665 εκατ. ευρώ είναι χρέη υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων, 519 εκατ. ευρώ είναι οφειλές των νομικών προσώπων και 326 εκατ. ευρώ είναι χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

NETWORK