Δημόσιο

Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών

Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών
Ερχεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αναγνώριση πολιτών Το έργο της αυτοματοποιημένης διαχείρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων ανέλαβε η Space Hellas. Το έργο φέρει τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)» και προκηρύχθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εχει συμβατικό τίμημα 8,5 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και ο χρόνος υλοποίησής του έχει οριστεί σε 19 μήνες.

Το e-ΤΑΠ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ), πανελλαδικής εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου και διαβατηριακού ελέγχου της χώρας. Επίσης, θα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Το έργο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποσκοπεί αφενός στην αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας–ταυτοποίησης ατόμου και αφετέρου στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα κέντρο δεδομένων (Data Center) και εκατόν ενενήντα οκτώ (198) περιφερειακά σημεία. Θα διασυνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ., το γνωστό σύστημα «Police online», με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, όπως της Interpol, του Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., το Sirene (Siprit) και το Europol.