Συντάκτες

Γιώργος Γάκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης).

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα δημοσιογραφίας και αρθρογραφεί τα τελευταία χρόνια σε ιστοσελίδες αθλητικού περιεχομένου και άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

E-mail: georgegakisvl@opinionpress.gr

Twitter: @GeorgeGakis1

Γιώργος Γάκης
Σελίδα 1 από 843

Οι ειδήσεις τώρα