Οικονομία

Οι συντάξεις Ιουλίου νωρίτερα και οι αυξήσεις και να αναδρομικά που έρχονται

Οι συντάξεις Ιουλίου νωρίτερα και οι αυξήσεις και να αναδρομικά που έρχονται
Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουλίου λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, από το 2025 χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους και αναδρομικά.

Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ λόγω της αργίας της 24ης Ιουνίου καταβάλλει προσπάθεια ώστε οι συντάξεις Ιουλίου των μη μισθωτών μα μπουν στους λογαριασμούς από την Παρασκευή το απόγευμα. Κανονικά η καταβολή θα γίνει 25 Ιουνίου 2024 απλώς θα μπουν νωρίτερα στους λογαριασμούς. Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Με βάση το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων σε δύο δόσεις:

- Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ], οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών και οι επικουρικές- ΜΟΝΟ-συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

- κάθε προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα θα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).

Επομένως η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου θα γίνει ως εξής:

- Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

- Την Πέμπτη 27 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αύξηση και αναδρομικά

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις και αναδρομικά.

Αύξηση στη σύνταξης έως 115 ευρω το μήνα και αναδρομικά έως και 8 ετών θα λάβουν το 2025 όσοι συνταξιούχοι δήλωναν νόμιμη απασχόληση από το 2017 και μετά. Το σχετικό λογισμικό βρίσκεται με τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του από τον ΕΦΚΑ με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από το 2025.

Πρόκειται για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται (παλιοί και νέοι).

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας με το νόμο 4670/2020, η προσαύξηση (για τους συνταξιουχους που εργαζονται νόμιμα) καταβάλλεται με δήλωση ή συνέχιση απασχόλησης από 1/1/2017. Το λογισμικό για τις έξτρα αυξήσεις θα έπρεπε να λειτουργεί ήδη, πλην όμως έμεινε πίσω καθώς οι προτεραιότητες του ΕΦΚΑ ήταν η έκδοση εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων. Όσοι συνταξιούχοι δήλωναν απασχόληση από το 2017 και μετά θα πάρουν την αύξηση που τους αναλογεί για τα έτη που εργάστηκαν με αναδρομικά έως και 8 ετών, ανάλογα με το πότε διέκοψαν την απασχόλησή τους.

Ο χρόνος της απασχόλησης αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξής τους, η οποία υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος (που είναι 0,77%) και τις αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησης.

Για παράδειγμα συνταξιούχος πριν το 2016 που τα τελευταία 5 χρόνια δούλευε ταυτόχρονα, δικαιούται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85). Αν ο μισθός του από την απασχόληση ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ το μήνα. Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 5 έτη απασχόλησης είναι 115,5 ευρώ.

Η έξτρα αύξηση στη σύνταξη, όπως και τα αναδρομικά καταβάλλονται από την ημερομηνία που ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα υποβάλει αίτηση για την προσαύξηση έχοντας διακόψει την απασχόλησή του.

Παραδείγματα για τις συντάξεις
1. Συνταξιούχος που απασχολείται ως μισθωτός από το 2017 και διέκοψε το 2023 με μέσο μισθό 800 ευρώ, δικαιούται αύξηση 43 ευρώ στη σύνταξη και αναδρομικά αύξησης για το 2024 με ποσό 516 ευρώ. Αν απασχολήθηκε για 5 χρόνια (π.χ. 2018-2022) με μέσο μηνιαίο μισθό 1.100 ευρώ, δικαιούται αύξηση σύνταξης 42 ευρώ και αναδρομικά για 24 μήνες (2023 και 2024) με ποσό 1.008 ευρώ.

2. Συνταξιούχος που συνέχισε να απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2017 μέχρι το 2023, πληρώνοντας μέση μηνιαία εισφορά στον κλάδο σύνταξης 260 ευρώ δικαιούται αύξηση 70 ευρώ στη σύνταξη και αναδρομικά για το 2024 με ποσό 840 ευρώ. Αν απασχολήθηκε με μέση μηνιαία εισφορά 500 ευρώ, για ένα έτος τότε δικαιούται αύξηση 20 ευρώ στη σύνταξη και αναδρομικά για 72 μήνες, από το 2019 ως το 2024, με ποσό 1.440 ευρώ.