ΚΕΠ

04/04/2014 - 06:25

Λειτουργία Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Λειτουργία Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
04/04/2014 - 06:20

Δικαιολογητικά για άδεια καταλληλότητας χώρου εκθέσεων

Δικαιολογητικά για άδεια καταλληλότητας χώρου εκθέσεων Για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
04/04/2014 - 06:15

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
04/04/2014 - 06:10

Άδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων

Άδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων Για την άδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων από Ανώνυμη Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 20:04

Δικαιολογητικά για άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Δικαιολογητικά για άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης Όποιος επιθυμεί να παραλάβει άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης, χρειάζεται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:59

Χορήγηση άδειας εργασίας

Χορήγηση άδειας εργασίας Εκείνοι που ενδιαφέρονται για την άδεια εργασίας του Προεδρικού Διατάγματος 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/1998, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
03/04/2014 - 19:52

Εργασία σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εργασία σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος Για την άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:46

Αίτηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου

Αίτηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου σύμφωνα την οδηγία 89/48 της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:38

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:30

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:23

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή (πτυχίο από χώρα της ΕΕ)

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή (πτυχίο από χώρα της ΕΕ) Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή/νοσηλεύτριας που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:19

Δικαιολογητικά άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή

Δικαιολογητικά άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή/νοσηλεύτριας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:11

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας (με πτυχίο από χώρα της Ε.Ε.)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας (με πτυχίο από χώρα της Ε.Ε.) Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιλογητικά:
03/04/2014 - 19:06

Απαιτούμενα για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή

Απαιτούμενα για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 19:01

Τι χρειάζεται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα

Τι χρειάζεται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:
03/04/2014 - 18:52

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κομμώτριας, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:45

Τι απαιτείται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη υγείας

Τι απαιτείται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη υγείας Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος επισκέπτη ή επισκέπτριας υγείας, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:39

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:33

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κουρέα-κομμωτή

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κουρέα-κομμωτή Όσοι ενδιαφέρονται για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κομμωτή-κουρέα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
03/04/2014 - 18:22

Μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος εφημέριου

Μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος εφημέριου Για τη μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημέριου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Σελίδα 1 από 9

Οι ειδήσεις τώρα