Δημόσιο

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α' ΕΣΣΟ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α' ΕΣΣΟ Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α' ΕΣΣΟ
Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α' ΕΣΣΟ Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) με την 2016 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

· Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (ΣΥ Αθήνας και ΣΥ Πειραιά), Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας (ΣΥ Στερεάς Ελλάδας), Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων (ΣΥ Κρήτης), Δωδεκανήσου, Κυκλάδων (ΣΥ Νοτίου Αιγαίου), Λέσβου, Σάμου Χίου (ΣΥ Βορείου Αιγαίου) και Κέρκυρας (ΣΥ Κέρκυρας).
· Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1993 έως και 2017 (γεννημένοι το 1972 έως και το 1996), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015.
· Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1993 έως και 2017 (γεννημένοι το 1972 έως και το 1996), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:
· Η 11η Ιανουαρίου 2016, για τους στρατεύσιμους που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
· Η 18η Ιανουαρίου 2016, για τους λοιπούς στρατευσίμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΥΜ76-2Ψ3