Υγεία

Με «ταρίφα» πλέον τα εμβόλια για covid και αντιτετανικό στα φαρμακεία

Με «ταρίφα» πλέον τα εμβόλια για covid και αντιτετανικό στα φαρμακεία
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα διενέργειας εμβολίων κατά του κορονοϊού και στα φαρμακεία από φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με την διάταξη οι πολίτες θα μπορούν πλέον να εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού στα φαρμακεία της γειτονιάς τους, ενώ για κάθε διενεργούμενο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ανεξαρτήτως τύπου εμβολίου, καθορίζεται αποζημίωση 5 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τον αδειούχο φαρμακοποιό.

Συγκεκριμένα: Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49734/2.7.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί του καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας πιστοποίησης φαρμακοποιών για τη διενέργεια στα φαρμακεία εποχιακού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού στους πολίτες (Β΄ 2811), να προβαίνει στη διενέργεια του συνόλου των εμβολίων σε ενηλίκους που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, καθώς και στη διενέργεια του εμβολίου κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2, το οποίο συνταγογραφείται από ιατρούς, εξαιρουμένων των ανοσοκατασταλμένων ασθενών για τα εμβόλια ζώντων εξασθενημένων ιών και των εγκύων για όλα τα εμβόλια πλην του εμβολίου της γρίπης. Για κάθε διενεργούμενο στο φαρμακείο εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2, ανεξαρτήτως τύπου εμβολίου, καθορίζεται αποζημίωση του αδειούχου φαρμακοποιού ποσού πέντε (5) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που εμβολιάζεται.