Υγεία

Όλο και πιο δύσκολη η εύρεση αντιβιοτικών, η επιστολή ΔΟΘ σε ΕΜΑ

Όλο και πιο δύσκολη η εύρεση αντιβιοτικών, η επιστολή ΔΟΘ σε ΕΜΑ
«Την επίσπευση και ενίσχυση των προσπαθειών σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που σημειώνονται σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά σκευάσματα ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ)», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) αναφέρει αναλυτικά στην επίσημη ανακοίνωση της τα εξής:

«Σε κοινή επιστολή που συνυπογράφει μαζί με άλλες 10 ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών, η ΔΟΘ αναφέρει ότι οι συνέπειες της υφιστάμενης κατάστασης, με αντιβιοτικά όπως την αμοξικιλλίνη να είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι δραματικά αισθητές στους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή εν μέσω έξαρσης γρίπης και ιώσεων, και δε μπορούν να αγνοηθούν σύμφωνα με το news4health

 Υπογραμμίζεται πως τα μέτρα που έχουν μέχρι στιγμής υιοθετηθεί για τη διευθέτηση του προβλήματος δεν είναι επαρκή και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή πρέπει να κηρύξει την έλλειψη αντιβιοτικών ως «μείζον γεγονός».

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΕΜΑ θα μπορέσει να συντονίσει στοχευμένες δράσεις για την εξομάλυνση των ελλείψεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να προσαρμόσει ανάλογα τις υποχρεώσεις των φαρμακοβιομηχανιών.

Επιπρόσθετα, η κοινοπραξία επισημαίνει πως η υιοθέτηση ενός καταλόγου φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμα θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντιβιοτικών για τα οποία απαιτείται επείγουσα δράση, όπως και εκείνων που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση για να αποτραπεί η έλλειψή τους.

Πέρα από τη ΔΟΘ, την επιστολή στηρίζουν και συνυπογράφουν η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (EPHA), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Εταιρειών (EFNA), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Φροντίδα των Νεογνών (EFCNI), και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί.

Κατέχοντας εξέχουσα θέση στα δρώμενα που αφορούν ασθενείς με θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις εθνικών και διεθνών οργανισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας και, στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις της στον ΠΟΥ και την ΕΕ αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους ασθενείς η διογκούμενη έλλειψη αντιβιοτικών ή το ενδεχόμενο έλλειψης άλλων φαρμάκων ειδικών για τη διαχείριση της θαλασσαιμίας.

Η ΔΟΘ εργάζεται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των αιτιών για τις προκλήσεις ελλείψεων και αδυναμιών στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων και, συνεχίζοντας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του σημαντικού αυτού θέματος, θα επανέλθει με νέες σχετικές ανακοινώσεις προς ενημέρωση του κοινού».

NETWORK