Παιδεία

Online Γλωσσική Υποστήριξη για φοιτητές από το Erasmus+

Online Γλωσσική Υποστήριξη για φοιτητές από το Erasmus+ Online Γλωσσική Υποστήριξη για φοιτητές από το Erasmus+
Online Γλωσσική Υποστήριξη για φοιτητές από το Erasmus+ Η διαδικτυακή (Online) Γλωσσική Προετοιμασία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ προκειμένου να αξιολογηθούν και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας.  

 Η γλωσσική υποστήριξη παρέχεται μέσω μιας νέας δωρεάν υπηρεσίας η οποία θα διατίθεται από 1 Οκτωβρίου 2014, στους φοιτητές που μετακινούνται για περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών.

Το 2014, από την υπηρεσία της διαδικτυακής (online) γλωσσικής υποστήριξης θα επωφεληθούν όλοι οι φοιτητές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η υπηρεσία θα παρέχεται στις εξής 6 γλώσσες :
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ολλανδικά

Οι παραπάνω γλώσσες αποτελούν την κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας για το 90% των φοιτητών που συμμετέχουν σε δραστηριότητα μετακίνησης.

Στο μέλλον η υπηρεσία Online Linguistic Support (OLS) θα επεκταθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε δραστηριότητα μετακίνησης πρέπει αρχικά να αξιολογηθούν όσον αφορά στο επίπεδο της γλωσσικής επάρκειάς τους πριν αλλά και μετά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι φοιτητές  θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (online) γλωσσικά μαθήματα δωρεάν κατά την περίοδο παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας εντός των επομένων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδια γραφεία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημαντικό

Οι φοιτητές προκειμένου να επωφεληθούν από την υπηρεσία αυτή, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επιλεγεί από το ίδρυμά τους για να συμμετέχουν σε δραστηριότητα μετακίνησης.