Οικονομία

Τέλος τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης απο τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Τέλος τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης απο τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Τέλος τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης απο τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Τέλος τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης απο τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Την μη χορήγηση των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης απο τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά από τα κρατικά νοσοκομεία από 1/1/2016 προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας κάνει γνωστό ότι από 1-1-2016, τα νοσοκομειακά φάρμακα θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων, στους προϋπολογισμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί για τον λόγο αυτό, αυξημένες πιστώσεις. Για τον λόγο αυτό δεν θα παραπέμπονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι, με την ένδειξη «στερείται» επί των συνταγών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ευθύνη των Διοικήσεων των Υ.Πε. και των Νοσοκομείων θα γίνεται συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου και της σχετικής δαπάνης.