Οικονομία

Επιδότηση επιχειρήσεων μέχρι 150.000 ευρώ για να δημιουργήσουν χώρους φύλαξης παιδιών

Επιδότηση επιχειρήσεων μέχρι 150.000 ευρώ για να δημιουργήσουν χώρους φύλαξης παιδιών
Μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ θα επιδοτούνται οι επιχειρήσεις ή τα εμπορικά κέντρα που θα επιλέξουν να στελεχώσουν χώρους φύλαξης βρεφών και νηπίων.

Ειδικότερα οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο https://ChildCareUnits.yeka.gov.gr την αίτηση τους για να δημιουργήσουν χώρους φροντίδας βρεφών και παιδιών ηλικίας απο 6 μηνών ως 2,5 ετών.

Οι επιχειρήσεις ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δυο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δυο έτη λειτουργίας των χώρων.

Η λειτουργία των χώρων φροντίδας μετά το πέρας της χρηματοδότησης θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρόνια.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολικά το 50% των δαπανών για την διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την έναρξη λειτουργίας των χώρων.

Στη συνέχεια κάθε έτος θα λαμβάνουν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 150.000 ευρώ περίπου για καθεμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους που θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και στις 107.000 ευρώ περίπου για καθεμία από τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζομένους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο κύκλους εφαρμογής με τον πρώτο κύκλο να ξεκινάει τώρα (με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις), και τον δεύτερο κύκλο να «ανοίγει» αργότερα εντός του έτους. Εκτιμάται ότι συνολικά θα ενταχθούν 120 επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και 50 μεσαίες και στους χώρους που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500 βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

Η στελέχωση του χώρου φύλαξης θα πρέπει να γίνεται από βρεφονηπιοκόμους και βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, που προσλαμβάνει ο Δικαιούχος της Δράσης. Ο Δικαιούχος δύναται, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο, να υποστηρίζει τον χώρο φύλαξης και με παιδοψυχολόγο, παιδίατρο ή άλλη ειδικότητα, με αρμοδιότητες που θα καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις τους.

Οι εν λόγω θέσεις δεν χρηματοδοτούνται από την Δράση. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε έναν/μια βρεφονηπιοκόμο και έναν/μια βοηθό βρεφονηπιοκόμου ανά οκτώ (8) βρέφη. Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω αναλογίας απαιτείται και ένας επιπλέον βρεφονηπιοκόμος ή βοηθός βρεφονηπιοκόμου με τήρηση σε κάθε περίπτωση της παραπάνω αναλογίας.

Πως θα είναι οι χώροι

Θα παρέχονται υπηρεσίες καθημερινής φροντίδας, ημερήσιας διατροφής και δημιουργικής απασχόλησης των βρεφών τους κατά το χρόνο εργασίας των γονέων.

Η φροντίδα και η δημιουργική απασχόληση των βρεφών παρέχεται λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του γονέα για τις συνήθειες ύπνου και διατροφής του βρέφους.

Με απόφαση του υπεύθυνου του χώρου φύλαξης ή με τον κανονισμό λειτουργίας του δύναται να ορίζονται συγκεκριμένες ώρες για την προσέλευση και την αναχώρηση των βρεφών και για τις επιμέρους δραστηριότητες με σκοπό την εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.

Ο γονέας έχει δικαίωμα πρόσβασης και παραμονής στον χώρο φύλαξης, σε προγραμματισμένο χρόνο και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό, για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων αναγκών του βρέφους, όπως για τον θηλασμό του και για την χορήγηση θεραπευτικής αγωγής.

Ο χώρος φύλαξης δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του δικαιούχου ή της εγκατάστασης στην οποία βρίσκεται και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τα βρέφη, καθώς και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των γονέων.

Πρέπει δε να αποτελείται τουλάχιστον από:

  • α. Έναν χώρο αναμονής,
  • β. Μία αίθουσα με διακριτούς χώρους για τον ύπνο, τον θηλασμό, το τάισμα και την δημιουργική απασχόληση των βρεφών (παιχνίδι),
  • γ. Ένα WC/χώρος αλλαγής πάνας για τα βρέφη με προδιαγραφές WC για βρέφη με αναπηρία,
  • δ. Χώρο προσωπικού,
  • ε. Ένα WC για το προσωπικό και
  • στ. Αποθηκευτικό χώρο.