Οικονομία

ΟΣΕ: Πράσινο φως για 190 προσλήψεις με ελάχιστα προσόντα

ΟΣΕ: Πράσινο φως για 190 προσλήψεις με ελάχιστα προσόντα
Στη δημοσιότητα δόθηκαν, με ημερομηνία 15/9, τρεις Διακηρύξεις του ΟΣΕ ΑΕ για τη “Διαχείριση Λειτουργίας Ισόπεδων Διαβάσεων… με Ανθρώπινο Δυναμικό”.

Οι Διακηρύξεις απευθύνονται σε αναδόχους (εργολάβους) και αφορούν τη φύλαξη των διαβάσεων του ΟΣΕ σε όλη τη χώρα.

Προσοχή οι διακηρύξεις αυτές δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με την αναμενόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη 117 μονίμων.

Η 1η Διακήρυξη με αριθμό 2049/25-10-22 αφορά στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανάδοχος που θα κερδίσει το έργο θα προσλάβει 62 φύλακες

Αναλυτικά

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης λειτουργίας Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Βόρειας Ελλάδος».

Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα ανέρχεται σε εξήντα δύο (62) εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προβλέπεται, α) από τον κανονισμό της Υπηρεσίας Φυλάκων Ι.Δ. του ΟΣΕ (Ε.95.12.10), β) τον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ (μέρη Α και Β), εγχειρίδιο κυκλοφορίας «Κ», γ) άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενα δίκτυα (1897/22-12-03/Β’/ΦΕΚ) όπου απαιτείται μόνο για τμήμα του το οποίο θα ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) εργαζομένους.

Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την διακήρυξη

Η 2η Διακήρυξη με αριθμό 20048/24/10-2022 αφορά στην Κεντρική Ελλάδα και περιλαμβάνει 63 νέες προσλήψεις

Αναλυτικά

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης λειτουργίας Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Κεντρικής Ελλάδος».

Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα ανέρχεται σε εξήντα τρεις (63) εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προβλέπεται, α) από τον κανονισμό της Υπηρεσίας Φυλάκων Ι.Δ. του ΟΣΕ (Ε.95.12.10), β) τον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ (μέρη Α και Β), εγχειρίδιο κυκλοφορίας «Κ», γ) άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενα δίκτυα (1897/22-12-03/Β’/ΦΕΚ) όπου απαιτείται μόνο για τμήμα του το οποίο θα ανέρχεται σε πενήντα (50) εργαζομένους.
Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την διακήρυξη

Η 3η Διακήρυξη με αριθμό 20047/21-10-2022 αφορά στη Νότια Ελλάδα και προβλέπει 65 θέσεις

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης λειτουργίας Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Νότιας Ελλάδος».

Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα ανέρχεται σε εξήντα πέντε (65) εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που προβλέπεται, α) από τον κανονισμό της Υπηρεσίας Φυλάκων Ι.Δ. του ΟΣΕ (Ε.95.12.10), β) τον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως του ΟΣΕ (μέρη Α και Β), εγχειρίδιο κυκλοφορίας «Κ», γ) άδεια εργασίας σε ηλεκτροκινούμενα δίκτυα (1897/22-12-03/Β’/ΦΕΚ) όπου απαιτείται μόνο για τμήμα του το οποίο θα ανέρχεται σε πενήντα (50) εργαζομένους.

Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την διακήρυξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο προσωπικό που θα επιλεγεί από τους αναδόχους – εργολάβους “δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν άδεια security ή ανάλογο τίτλο σπουδών ΙΕΚ”.

Η προθεσμία για να υποβάλλουν προσφορές οι ανάδοχοι εκπνέει στις 25 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά οι “πλειοδότες” (δηλαδή αυτοί που θα κερδίσουν το διαγωνισμό) θα προβούν στην επιλογή του νέου προσωπικού.