Οικονομία

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τρεις προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (Φ.Ε.Κ. 23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού, στο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» [κωδικός θέσης: 10005] - Ινστιτούτο ΙΕΠΒΑ, Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: Βορείου Τομέα Αθηνών.

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» [κωδικός θέσης: 10006] - Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Νήσων (δ. Κυθήρων – Αντικυθήρων) .

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αστρονομία ή Αστροφυσική» [κωδικός θέσης: 10007] - Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Αχαΐας (δ. Καλαβρύτων).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι η θέση με κωδικό 10007 παραμένει κενή λόγω έλλειψης υποψηφίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Προκήρυξη τυπικά προσόντα πρόσληψης.