Οικονομία

ΟΑΕΔ τα 4 προγράμματα για 39.500 ανέργους που ανοίγουν μέσα στον μήνα

ΟΑΕΔ τα 4 προγράμματα για 39.500 ανέργους που ανοίγουν μέσα στον μήνα ΟΑΕΔ τα 4 προγράμματα για 39.500 ανέργους που ανοίγουν μέσα στον μήνα
ΟΑΕΔ τα 4 προγράμματα για 39.500 ανέργους που ανοίγουν μέσα στον μήνα Τέσσερα προγράμματα θα ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ γα 39.500 ανέργους μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Αυτό έκανε γνωστό σήμερα ο Διοικητής του Οργανισμού κ.Αμπατζογλου προαναγγέλλοντας παράλληλα ακόμη 40.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας που θα ανακοινώνονται σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ειδικότερα τα τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα ξεκινήσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον κ.Αμπατζόγλου θα αφορούν συνολικά 39.500 ανέργους με διάφορα προσόντα και για εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Πρόγραμμα για 5.000 ανέργους από 25 έως 66 ετων με επιδοτούμενη εργασία σε επιχειρήσεις διάρκειας ενός έτους όπου θα επιδοτεί με 450 ευρώ το μήνα το μισθολογικό κόστος του ανέργου στην επιχείρηση Το πρόγραμμα ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες ενώ βρίσκεται στη φάση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εργασίας .Το πρόγραμμα έχει συνολικό προυπολογισμό 27.000.000

Επίσης θα ανακοινωθεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για έξι μηνες επίσης με αμοιβή 450 ευρω το μήνα για 8.000 απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ .

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον κ.Αμπατζόγλου θα υλοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες όπως έκανε σήμερα γνωστό και θα αφορά αποκλειστικά αποφοίτους των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας άνεργους εγγεγραμμένους του Οργανισμού και θα δίνει την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους για 6 μηνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα .

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ ενώ θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν τους ωφελούμενους

Μετά την προκήρυξη για την συμμετοχή των πτυχιούχων θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να απασχολήσουν κάποιον άνεργο πτυχιούχο για έξι μήνες, δίχως καμία δική τους επιβάρυνση.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους αποφοίτους, μέσω της πραγματοποίησης:

Θεωρητικής κατάρτισης

Πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση, και Κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελουμένων.

Η εξάμηνη απασχόληση για τους νέους (επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ) με ασφάλιση και μισθό θα προσεγγίζει τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (δηλαδή τα 586 ευρώ)

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ύψους 45 εκατ. ευρώ αφορά 8.500 δικαιούχους και εντάσσεται στην ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YouthEmploymentInitiative - ΥΕΙ).

Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 16.500 ανέργους χαμηλών προσόντων ηλικίας 30 έως 66 ετων που θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση - κατάρτιση και εργασία σε τομείς της οικονομίας όπως η ανακύκλωση , υποδομές και νέες τεχνολογίες

Τέλος το τέταρτο πρόγραμμα θα αφορά 10.000 ανέργους που θα προσληφθούν με την Κοινωφελή εργασία σε δήμους .Στο σύνολο του το πρόγραμμα θα προσφέρει εργασία σε 50.000 ανέργους εγγαγραμμένους του Οργανισμού Απασχόλησης.

Οι ειδικότητες που θα αφορά το νέο πρόγραμμα προσλήψεων με πεντάμηνα του ΟΑΕΔ είναι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Κήπου, ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η προκήρυξη θα ορίζει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του dikaiologitika.gr, ότι θα χορηγούνται ένσημα για βαρέα και ανθυγιεινή εργασία. Το πρόγραμμα στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου μέρους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι «τελευταίες πινελιές» καθορίζονται αυτές τις ημέρες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν: α) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και ε) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Όσοι επιλεγούν θα καταταγούν στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση κριτήρια που περιλαμβάνουν το χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, καθώς και εκείνο της συζύγου, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, για άνεργους κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 652 ευρώ μικτά το μήνα (3.260 ευρώ το πεντάμηνο) και για ανέργους άνω των 25 ετών 748 ευρώ το μήνα

Θα προηγηθεί από τον ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, στον οποίο θα φαίνονται οι ωφελούμενοι και ο φορέας στον οποίο αναλαμβάνουν εργασία. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι καλούνται να προέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, για να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα πρέπει να μεταβούν στον επιβλέποντα φορέα που επιλέχθηκαν εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Μετά την υπόδειξή τους, οι επιλεγέντες πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως, στον επιβλέποντα φορά που θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Τα δικαιολογητικά

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται:

α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

β) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

γ) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΑΤΑ

δ) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας

ε) Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.