Οικονομία

eetaa.gr: Εως αύριο οι ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς - Οδηγίες

eetaa.gr: Εως αύριο οι ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς - Οδηγίες
eetaa.gr: Εως αύριο οι ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς - Οδηγίες

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , με σκαναρισμένα έγγραφα σε ΜΟΡΦΗ PDF (σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται) εντός των προβλεπόμενων από την σχετική Πρόσκληση, ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων και σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.eetaa.gr

Τα προσωρινά αποτελέσματα μπορείτε να τα δειτε εδω: ΕΕΤΑΑ: Αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς

Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων : 18/8/2016 έως 22/8/2016

Σε περίπτωση υποβολής της ένστασης ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017'» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 22/8/2016.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί μέχρι την 22/8/2016 και ώρα 14.00 μ.μ.
Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και θα συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά.
 
 Πράξη Προσδιορισμού Φόρου - Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα από 1.1.2015 έως 31.12.2015)
Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα κατά την υποβολή της αίτησης δεν είχε υποβάλει το εκκαθαριστικό σημείωμα και αντ' αυτού υπέβαλε μόνον το Ε1, θα πρέπει να αποστείλει με ένσταση το εκκαθαριστικό σημείωμα.
Στις ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει η εκκαθάριση μέχρι την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, τότε ο/η αιτών/ούσα θα υποβάλει ένσταση μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει : «....δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2015 μέχρι και σήμερα ..../08/2016, που υποβάλει την ένσταση. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όποτε αυτή συμβεί, αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου την υποχρέωση να την αποστείλω άμεσα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε... »

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση διαφοράς του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος ως προς το ύψος του εισοδήματος, τότε θα ληφθεί υπ' όψιν το εισόδημα που θα προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

Οριστικά αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Το εντυπο εδω

NETWORK