Ελλάδα

Ποια τα δικαιολογητικά για την βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Ποια τα δικαιολογητικά για την βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
Για να λάβετε τη βεβαίωση ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου τα εξής δικαιολογητικά.

Χρήσιμες ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώνουμε σε εβδομαδιαία βάση για διάφορα χρηστικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας προκειμένου να μην ταλαιπωρήστε άσκοπα με τα «γραφειοκρατικά» και να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Για να λάβετε τη βεβαίωση ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου τα εξής:
1. Συμβόλαιο ακινήτου (τελευταίο)
2. Φωτοτυπίες ταυτότητας
3. Στοιχεία ιδιοκτητών (πλήρη & ΑΦΜ)

4. Τελευταίο πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΗ
5. Τυχόν τακτοποιήσεις (από μηχανικό)
6. Ποσοστά και χιλιοστά επί των οικοπέδων και των ακινήτων αναλυτικά

7. Εξουσιοδότηση, αν δεν παρουσιαστούν οι ιδιοκτήτες
Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Εσόδων στο τηλέφωνο 212025756 και 705.

NETWORK