Επιχειρήσεις

Υπερταμείο: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου

Υπερταμείο: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου
Το Υπερταμείο («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ (Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου της ΕΤΑΔ, προχώρησε σε αναδιαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου με την αξιολόγηση, επιλογή και τον διορισμό νέων μελών που διαθέτουν μακρά επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016. Για την επιλογή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ, ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής μελών, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρείες διεθνούς κύρους, αξιολογώντας τους υποψήφιους στη βάση των κριτηρίων που είχαν προσδιορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ομόφωνα, αποφάσισε το διορισμό τεσσάρων νέων Μελών και η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ μαζί με τα υφιστάμενα δύο Μέλη, έχει ως εξής:

1. Γρηγόριος Αναστασιάδης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Στέφανος-Διονύσιος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Παναγιώτης Μπαλωμένος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Άννα Σαΐπη, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6. Μιχάλης Κανδαράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ είναι να επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικών έργων με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση, ωρίμανση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων της. Ως αποτέλεσμα, θα συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου με την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Λειτουργώντας ως φορέας αλλαγής, το Υπερταμείο εφαρμόζει στις θυγατρικές του πρότυπα που συμβάλλουν στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διακυβέρνησης των εταιριών, είτε είναι εισηγμένες είτε όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, εναρμονίζει πλήρως τις πολιτικές του με τον νέο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και διαμορφώνει ανάλογα το νέο ΔΣ της ΕΤΑΔ με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε αυτό να διαμορφώνεται στο 33%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου καλωσορίζει τον νέο Πρόεδρο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Παράλληλα, ευχαριστεί τον κ. Μπέζα για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη θητεία του στην ΕΤΑΔ ως Πρόεδρος και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, των οποίων η θητεία ολοκληρώθηκε.

Tα Βιογραφικά Σημειώματα των νέων Μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουQ

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Διαθέτει περισσότερα από 45 χρόνια συνολικής εμπειρίας στην Ελεγκτική, Οργάνωση και Διοίκηση Eπιχειρήσεων. Μετά από πενταετή θητεία στα τμήματα ελέγχου και οργάνωσης επιχειρήσεων της Arthur Andersen, διετέλεσε CFO σε θυγατρικές διεθνών εταιρειών στην Ελλάδα όπως Ericsson, Friesland και Vodafone. Στο διάστημα 2000-2006 εκλήθη να συμβάλει στη μετοχοποίηση και αναδιοργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε. ως Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών της. Ηγήθηκε, ως CFO, της επιτυχημένης εισαγωγής των εταιρειών Panafon Α.Ε. (Vodafone) και ΔΕΗ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Panafon Services A.E. και On Telecoms Α.Ε, μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιριών, μεταξύ άλλων, Tellas Α.Ε., PPC Telecoms Α.Ε., Wind PPC Holding N.V., Λάρκο Γ.Μ.Μ.Α.Ε, Panafon Services A.E. και Unifon Α.Ε. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Παναγιώτης Μπαλωμένος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, MSc in Real Estate από το University of Reading, UK και Διδακτορικό Δίπλωμα με υποτροφία από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο αντικείμενο της οικονομικής της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε ακίνητα, από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το αντικείμενο της αγοράς ακινήτων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του Harvard University για την επιχειρηματικότητα.
Διαθέτει εκτενή και διαφοροποιημένη επαγγελματική εμπειρία στην αγορά ακίνητης περιουσίας. Υπήρξε συνιδρυτής και ομόρρυθμος εταίρος για δώδεκα έτη σε τεχνική εταιρεία ανάπτυξης ιδιωτικών έργων καθώς επίσης, μεταξύ άλλων, σύμβουλος διοίκησης στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, τεχνικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Τράπεζας, επιστημονικός συνεργάτης του ΙΟΒΕ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών με αντικείμενο τις ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια ακίνητη περιουσία, ενώ έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άννα Σαΐπη, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Άννα Σαίπη είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων του ορκωτού λογιστή-φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών και του certification in Risk Management Assurance (CRMA) από το International Institute of Internal Auditors. Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου με πορεία 32 χρόνων στο χώρο του Audit and Assurance ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών. Διαθέτει εμπειρία στους τομείς του εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων, της οργάνωσης του τρόπου παρακολούθησης των επιχειρηματικών στόχων, της εισήγησης και εφαρμογής δικλείδων ασφαλείας, ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα έργα Αναδιοργάνωσης και Βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών διεθνούς βεληνεκούς. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει αποκτήσει εμπειρία στην αλληλεπίδραση με Διεθνείς Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, Διοικητικά Συμβούλια, Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και με επιτροπές Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο ρόλο του Εσωτερικού Ελεγκτή το 1989 στον Όμιλο Λάτση. Το 2000 προήχθη σε Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου με ευθύνη για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Κυριάκου Φιλίππου. Το 2004 εντάχθηκε στην πολυεθνική First Data ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου με αντικείμενο την περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (EMEA) και σταδιακά και σε άλλες χώρες. Από το 2018 έχει αναλάβει το ρόλο της Vice President International Regions της εταιρείας Fiserv (πρώην First Data) για τις περιοχές της Ευρώπης, Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

Μιχάλης Κανδαράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Μιχάλης Κανδαράκης διαθέτει περισσότερα από 23 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κεφαλαιαγοράς ακινήτων, έχοντας εργαστεί στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ καλύπτοντας το σύνολο των σχετικών τομέων όπως είναι τα εμπορικά ακίνητα, η βιομηχανία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη και το λιανικό εμπόριο. Είναι εταίρος στην Quilvest Capital Partners, η οποία διαχειρίζεται 6 δισ. AUM ενώ υπήρξε ιδρυτικός εταίρος της Soros Real Estate (μετέπειτα Grove International Partners), μιας επενδυτικής εταιρείας με υπό διαχείριση ακίνητα 5 δισ. δολαρίων στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Παράλληλα, διετέλεσε επιχειρησιακός εταίρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Towerbrook Capital Partners στο Λονδίνο, και μέλος της ομάδας της Morgan Stanley που υλοποίησε το πρόγραμμα επενδύσεων σε ακίνητα της εταιρείας στην Ευρώπη. Είναι μέλος σε διοικητικά συμβούλια διαφόρων επενδυτικών εταιρειών και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων των funds που διαχειριζόταν. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης από το London School of Economics και μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.