Παιδεία

Αποκλειστικό - Ειδική Αγωγή: Μέχρι πότε οι πίνακες του ΑΣΕΠ για 4ΕΑ2022 και 5ΕΑ2022

Αποκλειστικό - Ειδική Αγωγή: Μέχρι πότε οι πίνακες του ΑΣΕΠ για 4ΕΑ2022 και 5ΕΑ2022
Μέχρι την Παρασκευή θα εκδοθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης στις δύο προκηρύξεις της ειδικής αγωγής 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου, αναμένεται να εκδοθούν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης στις δύο προκηρύξεις της ειδικής αγωγής 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ.

Κλάδοι

Σύμφωνα με την προκήρυξη 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΔΕ.

Οι κλάδοι

Σύμφωνα με την προκήρυξη 5ΕΑ/2022, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗ

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα εντός της ημέρας αναμένονται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews και οι νέοι αναμορφωμένοι πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2022