Οικονομία

Οφειλέτες: Μέχρι πότε μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις οφειλών

Οφειλέτες: Μέχρι πότε μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις οφειλών
Μέχρι τις 29 Απριλίου έχουν προθεσμία να αναβιώσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους προς την εφορία όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δυνατότητα αναβίωσης έχουν μόνον όσοι, αν και έχασαν τη ρύθμιση οφειλών, αυτή τυπικώς έμεινε ενεργή και συνέχισαν να καταβάλλουν δόσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν απομείωναν το χρέος τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν εάν είναι δικαιούχοι μέσα από την ειδική πλατφόρμα που άνοιξε η ΑΑ∆Ε.

Σύμφωνα με τη διάταξη, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, το μέτρο αφορά ρυθμίσεις των 72, 100, 120 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, οι οποίες δεν έχουν χαθεί με πράξη του προϊσταμένου της ∆ΟΥ, αλλά βρίσκονται στο μεταίχμιο, καθώς ούτε ενεργές είναι αλλά ούτε και έχουν κλείσει οριστικά. Ουσιαστικά πρόκειται για περιπτώσεις που υπό κανονικές συνθήκες και με βάση τη νομοθεσία δεν θα έπρεπε να είναι σε γκρίζα ζώνη, αλλά ο προϊστάμενος θα έπρεπε να έχει προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο της ρύθμισης.

Με βάση αυτά, η νέα ρύθμιση αφορά οφειλέτες που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις δόσεις τους είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη ή δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση ή δημιούργησαν νέα χρέη.

Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις που φορολογούμενοι καθυστέρησαν να πληρώσουν μια δόση, αλλά συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να πληρώνουν, χωρίς ωστόσο τα χρήματα να προστίθενται για την αποπληρωμή της οφειλής τους. Και σ’ αυτή την περίπτωση η ταυτότητα οφειλής δεν απενεργοποιήθηκε από τον έφορο. Οσες περιπτώσεις από τις ανωτέρω κρατήθηκαν «ζωντανές» από τους εφοριακούς, μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον το επιθυμούν οι φορολογούμενοι - οφειλέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν αν είναι δικαιούχοι μέσα από την ειδική πλατφόρμα που άνοιξε η ΑΑ∆Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν την πλατφόρμα που αφορά «Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις». Στο σημείο εκείνο θα μάθουν για:

• Τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων.
• Τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑ∆Ε μέχρι 15.4.2024.
• Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν έως την έναρξη ισχύος του νόμου «Κύρωση του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσμων δόσεων.

Η επανένταξη των οφειλετών μπορεί να γίνει εφόσον:
• Οι ρυθμίσεις τους δεν έχουν διαγραφεί από τους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑ∆Ε, αλλά παραμένουν «παγωμένες» στο σύστημα και ισχύει ο κωδικός πληρωμής τους, δηλαδή η Ταυτότητα Ρυθμιζόμενης Οφειλής (ΤΡΟ) της κάθε ρύθμισης.
• Σπεύσουν να πληρώσουν, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οφειλής της κάθε χαμένης τους ρύθμισης, όλες τις μηνιαίες δόσεις που άφησαν απλήρωτες και έγιναν εκπρόθεσμες.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, υπολογίζεται μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι σήμερα ή μέχρι την τελευταία δόση της ρύθμισης, εάν η προθεσμία καταβολής της έχει σήμερα παρέλθει. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης (ανάλογα με τον τύπο της, 24/48 δόσεις, 36/72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κ.λπ).

Μετά την πίστωση των καταβολών και των τυχόν εκκρεμών επιστροφών:
• Εφόσον τακτοποιείται το σύνολο των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων, η ρύθμιση θεωρείται πλέον εξυπηρετούμενη και δεν θα οδηγηθεί σε απώλεια.
• Εφόσον τακτοποιείται μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων των ρυθμίσεων επέρχεται απώλεια για το υπολειπόμενο μέρος αυτών.