Οικονομία

Σύμβαση Δημοσίου με ΕΤΕΠ για έργα ενεργειακής απόδοσης αξίας 79 εκατ. ευρώ

Σύμβαση Δημοσίου με ΕΤΕΠ για έργα ενεργειακής απόδοσης αξίας 79 εκατ. ευρώ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας θα αξιοποιήσει την τεχνική βοήθεια που χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό ευρωπαϊκής βοήθειας για τοπικά ενεργειακά προγράμματα (ELENA), ώστε να προετοιμάσει έργα ενεργειακής απόδοσης αξίας τουλάχιστον 79 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε με το ελληνικό κράτος νέα σύμβαση για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA. Τα έργα που θα στηριχθούν από τον μηχανισμό θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές υποδομές και διοικητικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Η επιχορήγηση από τον μηχανισμό ELENA θα βοηθήσει το Υπουργείο να προετοιμάσει τρία προγράμματα που αφορούν έργα ανακαίνισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 18 δημόσια κτίρια, την εγκατάσταση πινάκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών σε αυτά τα κτίρια που θα παράγουν ετησίως ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ισχύος άνω των 7GWh , καθώς και μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο περιφερειακό και δημοτικό δίκτυο οδοφωτισμού σε πάνω από 40.000 σημεία οδοφωτισμού.

Η νέα σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας ανακοινώθηκε στις 12 Ιανουαρίου στην Αθήνα κατά την τελετή υπογραφής στο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Ιωάννης Καλτσάς, επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα, η Tanja Tanayama, επικεφαλής του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU, η Louise White, συντονίστρια του ELENA στην ΕΤΕπ και ο Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, ανώτερος σύμβουλος στην ΕΤΕπ.

«Μέσα από την νέα συνεργασία μας με την ΕΤΕπ ο στόχος μας είναι διπλός: Η ενίσχυση της πολύτιμης διαχρονικής συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την ΕΤΕπ σε νέα πεδία και η υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας μας στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “PRODIGEE” , αποσκοπεί στην ωρίμανση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και λαμβάνει χρηματοδότηση 2,5 εκ € από τον Μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Με το έργο PRODIGEE αποσκοπούμε στην ωρίμανση έργων και δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού, αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων επί του δομημένου περιβάλλοντος, δράσεων που προσδίδουν θετικό πρόσημο στην περιβαλλοντική αειφορία και μείωση των εκπομπών ρύπων.

Τελικοί Δικαιούχοι θα είναι Περιφέρειες, Δήμοι, Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα έμμεσα, ή άμεσα από το Κράτος. Παράλληλα με την συμφωνία μας με το Advisory Hub της ΕΤΕπ ερχόμαστε να συμβάλλουμε δυναμικά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων προσαρμογής των αναπτυξιακών επενδύσεων στη χώρα μας στην κλιματική αλλαγή,», δήλωσε ο Ιωάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας.

«Για να εκπληρωθεί ο κλιματικός στόχος του 2030, η ενεργειακή απόδοση πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η σύμβαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού ELENA θα βοηθήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων σε εθνικό επίπεδο να προετοιμάσει άκρως απαραίτητες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης» δήλωσε η Louise White, συντονίστρια του ELENA στην ΕΤΕπ.

Η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία με τον μηχανισμό ELENA

Η τελευταία συμφωνία εγκαινιάζει το πέμπτο έργο στην Ελλάδα που θα λάβει τεχνική βοήθεια από τον μηχανισμό ELENA, και είναι η πρώτη συμφωνία που καλύπτει όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί έργα για την ανάπτυξη υποδομών ευφυών δικτύων στα εκτός κεντρικού δικτύου νησιά του Αιγαίου, και έργα για αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, τον δημόσιο φωτισμό και τα δημόσια κτίρια στην περιφέρεια της Ηπείρου. Δύο ακόμα έργα είναι σε εξέλιξη - το έργο «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου» και το έργο «INTERACT in Crete» (INTegrated sustainable enERgy ACTions/ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης ενέργειας).

Με βάση την τελευταία συμφωνία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιοποιήσει την τεχνική βοήθεια του μηχανισμού ELENA για να στηρίξει πρωτίστως την υλοποίηση του προγράμματος ELECTRA, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης συνολικής αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ.

ELENA – ενίσχυση βιώσιμων τοπικών έργων σε όλη την Ευρώπη

Ο μηχανισμός ευρωπαϊκής βοήθειας για τοπικά ενεργειακά προγράμματα (ELENA) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του μηχανισμού διατίθενται επιχορηγήσεις που στηρίζουν την προετοιμασία βιώσιμων έργων μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έμφαση στα κτίρια και στις καινοτόμες αστικές μεταφορές. Η ΕΤΕπ βοηθά τους δικαιούχους να καταρτίσουν τα προγράμματά τους για να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις τους.

Ο μηχανισμός ELENA, ο οποίος συστάθηκε το 2009, βοηθά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να υλοποιήσουν έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η δυνατότητα ενίσχυσης από τον μηχανισμό ELENA παρέχεται για τη στήριξη τριών κομβικών τομέων: βιώσιμη ενέργεια, βιώσιμες μεταφορές και βιώσιμα οικιστικά ακίνητα.

Την περίοδο 2014-2020 ο μηχανισμός ELENA εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Ο μηχανισμός ELENA θα συνεχιστεί στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Με βάση τη συμπληρωματική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΤΕπ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας για την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τη σημαντική εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, που υπογράφηκε επίσης σήμερα, η ΕΤΕπ θα παρέχει δωρεάν στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική κυβέρνηση με τη βοήθεια του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU.

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες εκτίθενται σε πολλών ειδών κλιματικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, ο στόχος της συμβουλευτικής υποστήριξης της ΕΤΕπ είναι να βοηθήσει τις ελληνικές εθνικές και περιφερειακές αρχές να εστιάζουν περισσότερο στους κλιματικούς κινδύνους και στα μέτρα προσαρμογής όταν σχεδιάζουν τις δημόσιες επενδύσεις τους.

Χάρη στη νέα αυτή στήριξη που καλύπτει όλη τη χώρα, η ΕΤΕπ θα βοηθήσει επίσης πολλές περιφερειακές αρχές να αναθεωρήσουν τα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής τους και να εντοπίσουν επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της προσαρμογής.