Επιχειρήσεις

Κόκκινα δάνεια: H Alpha Bank μεταβίβασε χαρτοφυλάκιο στην Lana Securitization

photo: Eurokinissi photo: Eurokinissi
Την ολοκλήρωση της μεταβιβάσης κόκκινων δανείων στην Lana Securitization S.à.r.l. ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Το χαρτοφυλάκιο όπως διευκρινίζει η τράπεζα αφορά σε «μη εξυπηρετούμενα δάνεια ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, προς την εταιρία Lana Securitization S.à.r.l., η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με την Apollo Global Management, LLC και από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (International Finance Corporation – IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη ανακοίνωση της τράπεζας σχετικά με την έναρξη της συναλλαγής, αναφερόταν πως το τίμημα του πακέτου, λογιστικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ, ανήλθε στα 337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 33,6% περίπου επί της συνολικής λογιστικής του αξίας.