Δημόσιο

ΙΚΑ: Μειώνεται για δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους το ωράριο εργασίας

ΙΚΑ: Μειώνεται για δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους το ωράριο εργασίας ΙΚΑ: Μειώνεται για δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους το ωράριο εργασίας
ΙΚΑ: Μειώνεται για δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους το ωράριο εργασίας Την επέκταση της μείωσης του ωραρίου εργασίας σε ειδικές κατηγορίες δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων αλλά και των ΝΠΔΔ προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ που εκδόθηκε σήμερα

Το ΙΚΑ με εγκύκλιο του κάνει γνωστό, σχετικά με επέκταση του μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία ότι, επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου.

Επίσης επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών στους τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ που έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω τον οποίο συντηρούν